Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

Foreningens formål er å ivareta de interesser som anses felles for alle som eier hytte på Skjellum- og Kirkefjellet. Fra 2010 skal det avholdes årlig årsmøte. Nærmere informasjon om årsmøtet blir publisert på oppslagstavle i Skjellumveien, og dokumenter sendes i henhold til vedtektene.