Vann og Avløp

Vann og Avløp

Det er i dag to private vann- og avløpslag på Skjellumfjellet og Kirkeberget:

Skjellumfjellet vann- og avløp – privat anlegg med utgangspunkt i Stellaugsbukta og knyttet til området Seilomveien/Stockmannsvei og har 27 tilknyttede.

kontaktperson Bent Andersen, epost: basam@online.no 

Skjellumfjellet og Kirkeberget Vann- og Avløpsanlegg SA (S.K.V.A. SA).
Dette anlegget dekker Påleklova, Skjellumfjellet og Kirkefjellet og har per oktober 2020 141 tilknyttede.
GÅ TIL EGEN SIDE: KLIKK HER