Vann og Avløp

Vann og Avløp

Det er i dag to private vann- og avløpslag på Skjellumfjellet og Kirkeberget:

Skjellumfjellet vann- og avløp – privat anlegg med utgangspunkt i Stellaugsbukta og knyttet til området Seilomveien/Stockmannsvei/Bryggeveien

kontaktperson Bent Andersen, epost: basam@online.no

Skjellum- og Kirkefjellet Vann- og Avløpsanlegg BA(SKVA BA). Dette anlegget dekker Påleklova, Skjellumfjellet og Kirkefjellet.

NYTT:

VANNTRYKK  – informasjon fra Bris AS v/Vidar Telle

Trykkøkningsstasjonen er stilt inn på 10 bar, og når det er 70 meter til toppen av Skjellumfjellet, blir det i prinsippet 3 bar på toppen. Så renner vannet ned fra toppen igjen, og ned til bommen, ca 40 meter, og gir trykk på ca 7 bar nederst ved bommen.

Vi har ingen målere i sidetraseer som varsler at trykket overstiger ønsket trykk.

Alle hytter må derfor ha reduksjonsventil. Det anbefales at den stilles på max 5 bar. Hvis den er stillt inn på 5 bar, skal det i prinsippet ikke være mulig at det kommer mer enn 5 bar inn til hytta, og heller ingen risiko for vannlekkasje. Det er poenget med redusjonsventilen.

————————————————————-

Kontaktperson Grethe Jahr, epost: grethe.jahr@gmail.com
(tlf 93480531)
Ansvarlig entreprenør: Bris AS v/ Vidar Telle, epost: vidar.telle@bris.no   Tlf :91195090
Referat sept 2016

Tegningsdokumenter:
Andelseier
 Grunneier

Brosjyre avløpspumpe