Vann og Avløp

Vann og Avløp

Det er i dag to private vann- og avløpslag på Skjellumfjellet og Kirkeberget:

Skjellumfjellet vann- og avløp – privat anlegg med utgangspunkt i Stellaugsbukta og knyttet til området Seilomveien/Stockmannsvei

kontaktperson Bent Andersen, epost: basam@online.no

Skjellum- og Kirkefjellet Vann- og Avløpsanlegg BA(SKVA BA). Dette anlegget dekker Påleklova, Skjellumfjellet og Kirkefjellet.

NYTT:

Frosne vannrør/sikring med jordfeil:
Elektrikker forsøkte på en løsning i høst, som han mente skulle løse problemet.

Jeg har spurt både elektrikker og isoterm Norge AS, hva de tror jordfeilen kan være.

Den oppstår tilfeldig, og ser ikke ut til å kunne måles… så litt vanskelig å finne.

Isoterm Norge AS, tror kanskje det kan være kondens inne i skjøter / endeavsluting som
kan oppstå i forskjellige værsituasjoner. Ikke så lett å finne….

Vi har derfor besluttet at vi må desverre leve med problemet ut vinteren, og
skal åpne alle skjøtene og endeavslutte og krympe på nytt til våren.

Forhåpentligvis løser dette problemet.

Men hvis det er noen som mener at de har bedre kompetanse på dette enn oss eller Isoterm Norge,
så er vi takknemlig for gode løsninger.

Men så langt må vi sette på sikringen, igjen så snart den slår ut.’
og så langt har det ihverftall sett ut til å fungere… selv om dette ikke er en optimal løsning,
er det ihverftall det beste vi kan oppnå så lenge det er tele i bakken.

Bris AS
Vidar Telle

VANNTRYKK  – informasjon fra Bris AS v/Vidar Telle

Trykkøkningsstasjonen er stilt inn på 10 bar, og når det er 70 meter til toppen av Skjellumfjellet, blir det i prinsippet 3 bar på toppen. Så renner vannet ned fra toppen igjen, og ned til bommen, ca 40 meter, og gir trykk på ca 7 bar nederst ved bommen.

Vi har ingen målere i sidetraseer som varsler at trykket overstiger ønsket trykk.

Alle hytter må derfor ha reduksjonsventil. Det anbefales at den stilles på max 5 bar. Hvis den er stillt inn på 5 bar, skal det i prinsippet ikke være mulig at det kommer mer enn 5 bar inn til hytta, og heller ingen risiko for vannlekkasje. Det er poenget med redusjonsventilen.

————————————————————-

Ansvarlig entreprenør: Bris AS v/ Vidar Telle, epost: vidar.telle@bris.no   Tlf :91195090
Referat sept 2016

Tegningsdokumenter:
Andelseier
 Grunneier

Brosjyre avløpspumpe