Styret

Styrets sammensetning:

Anne-Gry Rønning-Aaby, leder, tlf 975 84 996
Nina Jacobsen, kasserer, tlf 932 59 489
Terje Viggo Grefsli, tlf 90857874
Line Grønland, tlf 902 03630
Trond Westereng, tlf 90785448

Informasjon fra Styret:

Referat fra generalforsamling/årsmøte 2016
Valgkomiteens innstilling 2016
Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016
Fullmakt 2016
ÅRSBERETNING-2015-2016
Årsregnskap 2015 revidert

Referat fra generalforsamling 2015
Innkalling til generalforsamling 2015
Årsberetning 2014-2015
Regnskap budsjett 2015
Revisor erklæring 2015
Referat årsmøte 2015

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 15.06 2013
Innkalling til generalforsamling 2013
Referat fra generalforsamling 16.06.2012
Årsberetning 2014-2015

Årsberetning 2013-2012

Årsberetning 2011 – 2012
Årsberetning 2009 – 2010
Årsberetning
Årsberetning 2007-2009

Info fra styret
(bomnøkler, Inn/utmelding, Asfaltering)

Fredrikstad kommune har sendt på høring Kystsoneplan 2009-2020, og hvor høringsfristen var 11. juni 2010. Høringen finner dere HER

Skriv ang. høring