Styret

Styrets sammensetning:

Anne-Gry Rønning-Aaby, leder, tlf 975 84 996
Nina Jacobsen, kasserer, tlf 932 59 489
Terje Viggo Grefsli, tlf 90857874
Per-Kristian Hauge Pedersen,  tlf 959 82 225                                          Rune Høilund, tlf 950 79 951

Informasjon fra Styret:

Årsberetning 2018-2019

Regnskap/budsjett 2018

Innkalling til generalforsamling 2019

Korrigert budsjett 2019

Referat Generalforsamling 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018

Dagsorden generalforsamling med forslag 2018

Årsberetning 2018

Regnskap/budsjett til årsmøte 2018

Valgkomiteens innstilling 2018

Fullmakt 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017-med forslag

Forslag til årsmøte 2017

ÅRSBERETNING 2016-2017

Årsregnskap 2016 med revisors beretning

Referat fra generalforsamling/årsmøte 2016
Valgkomiteens innstilling 2016
Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016
Fullmakt 2016
ÅRSBERETNING-2015-2016
Årsregnskap 2015 revidert

Referat fra generalforsamling 2015
Innkalling til generalforsamling 2015
Årsberetning 2014-2015
Regnskap budsjett 2015
Revisor erklæring 2015
Referat årsmøte 2015

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 15.06 2013
Innkalling til generalforsamling 2013
Referat fra generalforsamling 16.06.2012
Årsberetning 2014-2015

Årsberetning 2013-2012

Årsberetning 2011 – 2012
Årsberetning 2009 – 2010
Årsberetning
Årsberetning 2007-2009

Info fra styret
(bomnøkler, Inn/utmelding, Asfaltering)

Fredrikstad kommune har sendt på høring Kystsoneplan 2009-2020, og hvor høringsfristen var 11. juni 2010. Høringen finner dere HER

Skriv ang. høring