Styret

Styrets sammensetning:

Anne-Gry Rønning-Aaby, leder, tlf 975 84 996
Nina Jacobsen, kasserer, tlf 932 59 489
Terje Viggo Grefsli, tlf 908 57 874
Rune Høilund, tlf 950 79 951                                                                                  Ola Andreas Neegaard, 900 94 340

Informasjon fra Styret:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2021

ÅRSBERETNING-2020-2021

FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2021: Innstilling automatisk bomløsning 

Årsoppgjør 2020/Budsjett 2021

 Revisors beretning 2020

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRET 2021-2022

Referat årsmøte 2020

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Årsberetning-2019-2020

Forslag til årsmøte 2020

Årsoppgjør 2019

Revisors godkjenning av årsoppgjør

Vedtekter-vedtatt2019

Skjellum&Kirkefjellets Vel Kart og henvisningsskilt

Stamveinettet-2019

Referat Årsmøte 2019

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2019

Regnskap/budsjett 2018

Innkalling til generalforsamling 2019

Korrigert budsjett 2019

Referat Generalforsamling 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018

Dagsorden generalforsamling med forslag 2018

Årsberetning 2018

Regnskap/budsjett til årsmøte 2018

Valgkomiteens innstilling 2018

Fullmakt 2018

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017-med forslag

Forslag til årsmøte 2017

ÅRSBERETNING 2016-2017

Årsregnskap 2016 med revisors beretning

Referat fra generalforsamling/årsmøte 2016
Valgkomiteens innstilling 2016
Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016
Fullmakt 2016
ÅRSBERETNING-2015-2016
Årsregnskap 2015 revidert

Referat fra generalforsamling 2015
Innkalling til generalforsamling 2015
Årsberetning 2014-2015
Regnskap budsjett 2015
Revisor erklæring 2015
Referat årsmøte 2015

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 15.06 2013
Innkalling til generalforsamling 2013
Referat fra generalforsamling 16.06.2012
Årsberetning 2014-2015

Årsberetning 2013-2012

Årsberetning 2011 – 2012
Årsberetning 2009 – 2010
Årsberetning
Årsberetning 2007-2009

Info fra styret
(bomnøkler, Inn/utmelding, Asfaltering)

Fredrikstad kommune har sendt på høring Kystsoneplan 2009-2020, og hvor høringsfristen var 11. juni 2010. Høringen finner dere HER

Skriv ang. høring