Båt

Båtplasser

BÅTPLASSER FOR VELLETS MEDLEMMER

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel har foreløpig ikke egne båtplasser. En del hytter har tinglyste plasser i nærbåthavner, mens andre leier. Sammen med grunneier Morten Olsen arbeides det med å få etablert båtplasser i Nestengbukta. Kontakt: Morten Olsen: tlf 412 55 976.

Her er adresser/linker til steder enkelte steder det er mulig å leie/kjøpe båtplasser:

Ramseklo båtforening – org.fredrikstad.kommune.no
Epost: post@ramseklo.no

Hankø Marina – www.hankomarina.no
Epost: batplasser@hankomarina.no

Slevikkilen – Slevik Båtforening – www.slevik-batforening.no – epost: post@slevik-batforening.no

Hankøsund båtslipp stellaugsbukta v/Bjørklund