Alle innlegg av Anne-Gry Rønning-Aaby

Frosne vannrør og sikring

Elektrikker forsøkte på en løsning i høst, som han mente skulle løse problemet.

Jeg har spurt både elektrikker og isoterm Norge AS, hva de tror jordfeilen kan være.

Den oppstår tilfeldig, og ser ikke ut til å kunne måles… så litt vanskelig å finne.

Isoterm Norge AS, tror kanskje det kan være kondens inne i skjøter / endeavsluting som
kan oppstå i forskjellige værsituasjoner. Ikke så lett å finne….

Vi har derfor besluttet at vi må desverre leve med problemet ut vinteren, og
skal åpne alle skjøtene og endeavslutte og krympe på nytt til våren.

Forhåpentligvis løser dette problemet.

Men hvis det er noen som mener at de har bedre kompetanse på dette enn oss eller Isoterm Norge,
så er vi takknemlig for gode løsninger.

Men så langt må vi sette på sikringen, igjen så snart den slår ut.’
og så langt har det ihverftall sett ut til å fungere… selv om dette ikke er en optimal løsning,
er det ihverftall det beste vi kan oppnå så lenge det er tele i bakken.

Bris AS
Vidar Telle