– VELKOMMEN TIL

 

masthead_imagev1 SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook-side.

Årsmøte/Generalforsamling avholdes 9. juni 2018 kl 1330parkeringsplassen ved Seilomveien/Stockmannsvei.
Innkalling  og dokumenter til årsmøte/generalforsamling ligger under fanen styret, her finner du også årsberetning og regnskap. KAN DU IKKE MØTE – HUSK Å GI FULLMAKT TIL STYRET ELLER EN ANNEN DU VET SKAL MØTE. Fullmakt ligger her.
Dugnad blir avholdt samme dag som årsmøtet/generalforsamling 9. juni kl 1030 med grilling i Seilomveien ca kl 1300.

Vi leier inn kvistkvern til dugnaden, med mulighet for lån i etterkant. Send sms til 97584996 dersom det er ønske, så setter vi opp prioritert liste. 

Årskontingent for 2018 er som i 2017  kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett og stemmerett på årsmøtet! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette i bokkassen. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.