– VELKOMMEN TIL


masthead_imagev1 SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020

Dokumenter til Generalforsamling/årsmøte 2020 finner du her: Styret.

Årskontingent for 2020 er kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett og stemmerett på årsmøtet! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette i bokkassen. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.

Fibernett/TV:

Styret utreder fortsatt mulighet for fibernett- Internett og kabel-tv – info er sendt på E-post og ligger på Facebook-siden. Foreløpig er det ikke funnet leverandør for kollektive løsninger.