– VELKOMMEN TIL

 

masthead_imagev1 

SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook.

SISTE NYTT – SE INFO OM VANNTRYKK under fane Vann/kloakk

HUSK Å LÅSE BOMMENE – det forebygger innbrudd. Etter styrevedtak mars 2017 skal bommen fortsatt være låst mellom oktober og påske. I skoleferier og i helger kan imidlertid bommen stå åpen fordi det nå er mange flere som er på hyttene utenom sommersesong, men søndag må man sørge for å låse ved utkjøring.

 

SNØMÅKING, jf. vedtak på årsmøte 2016 – stamveier, samt felles parkeringsplasser. Ved behov for ekstra snømåking av innkjøring/parkering til hytte, send e-post til trond.westereng@gmail.com – med hva som ønskes og kart/anmerkning, så vil dette bli vurdert tatt med. Tilleggsmåking vil bli fakturert særskilt.
Årsmøte/Generalforsamlingen juni 2017 – dato og klokkeslett ikke endelig fastsatt foreløpig. Årsmøtet avholdes på parkeringsplassen ved Seilomveien/Stockmannsvei 
Referat fra årsmøte/generalforsamling 2016.
Innkalling til årsmøte/generalforsamling vil bli lagt ut i mai 2017.
Forslag til årsmøtet 2017 må sendes styret skriftlig innen 1. mai 2017 med nærmere begrunnelse og med et økonomisk anslag. Dersom flere hytteeiere er sammen om forslag, bes samtlige oppført med navn, hytteadresse og e-postadresse.
Dugnad blir avholdt samme dag som årsmøtet/generalforsamling.
Årskontingent for 2017 er som i 2016  kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette her. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.