– VELKOMMEN TIL

 

masthead_imagev1 

SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook-side.

Årsmøte/Generalforsamling avholdes            10. juni 2017 kl 1330parkeringsplassen ved Seilomveien/Stockmannsvei.
Innkalling  og dokumenter til årsmøte/generalforsamling ligger under fanen styret, her finner du årsberetning og regnskap m.v,
Forslag til årsmøtet 2017 som er sendt styret skriftlig med nærmere begrunnelse følger her: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017-med forslag , og med styrets forslag ligger her
Dugnad blir avholdt samme dag som årsmøtet/generalforsamling 10. juni kl 1030 med grilling i Seilomveien ca kl 1300.
Årskontingent for 2017 er som i 2016  kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette her. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.