– VELKOMMEN TIL

 

masthead_imagev1 SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook-side.

Årsmøte/Generalforsamling avholdes            9. juni 2018 kl 1330parkeringsplassen ved Seilomveien/Stockmannsvei.
Innkalling  og dokumenter til årsmøte/generalforsamling ligger under fanen styret, her finner du også årsberetning og regnskap. Dokumenter legges ut senest 2 uker før årsmøtet. KAN DU IKKE MØTE – HUSK Å GI FULLMAKT TIL STYRET ELLER EN ANNEN DU VET SKAL MØTE. Fullmakt ligger her.
Forslag til årsmøtet 2018 må sendes styret senest 15. mai 2018.
Dugnad blir avholdt samme dag som årsmøtet/generalforsamling 9. juni kl 1030 med grilling i Seilomveien ca kl 1300.

Vi leier inn kvistkvern til dugnaden, med mulighet for lån i etterkant. Send sms til 97584996 dersom det er ønske, så setter vi opp prioritert liste. 

Årskontingent for 2018 er som i 2017  kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett og stemmerett på årsmøtet! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette her. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.