– VELKOMMEN TIL


masthead_imagev1 SKJELLUMFJELLET OG KIRKEBERGET VEL!

Skjellumfjellet og Kirkeberget vel er registrert i Enhetsregisteret, og organisasjonsnummer er 998 479 533. Kontaktinformasjon til styret finner du her. Vi har også side på Facebook.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2019 – Parkeringsplassen i Seilomveien/Stockmannsvei. DUGNAD starter samme dag kl 1030, med grilling ca kl 1300. FORSLAG TIL ÅRSMØTET: Frist 25. mai kl 1000 – må være begrunnet og evt kostnader beregnet/estimert.
Årskontingent for 2019 er kr 1000,- -innbetales til konto 1503.72.86122. Fastboende i Skjellumveien, og de største grunneierne betaler 1/2 kontingent. Innbetalinger merkes med navn, hytte/husadresse og gnr/bnr. NB medlemskontingenten er en forutsetning for veirett og stemmerett på årsmøtet! Gi beskjed om adresseendring, skifte av eierforhold for hytte/eiendom. Melding kan sendes her. 
Bokkasse ved informasjonstavlen. Dersom du har bøker/tidsskrifter/tegneserier/CD/DVD/spill som kan være av interesse for andre, er det mulighet til å legge dette i bokkassen. Det er bare å forsyne seg med det som ligger her.
Sjekk oppslagstavlen for informasjon. På oppslagstavlen kan du også selv henge opp oppslag av interesse for andre hytteeiere.

Fibernett/TV:

Styret utreder mulighet for fibernett- Internett og kabel-tv – info er sendt på E-post og ligger på Facebook-siden. Viktig at det sendes e-post om interesse med navn, e-post, tlf og hytteadresse.